darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

  • 16.11.2012. sēde

Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns pdf.gif - 641 B

Protokols pdf.gif - 641 B

Protokollēmums pdf.gif - 641 B

Sadarbība un dialogs ar latviešiem ārzemēs: No valsts atbalsta uz Diasporas politiku pdf.gif - 641 B

Diasporas izglītības jautājumi: latviešu valoda un nedēļas nogales skolas, atbalsts reemigrējušiem skolēniem, tālmācība pdf.gif - 641 B

Ministru kabineta rīkojuma projektā „Grozījumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.-2018.gadam" iekļauto pasākumu izmaksu aprēķins ar sadalījumu pa izmaksu pozīcijām pdf.gif - 641 B

Demogrāfisko lietu padomes sēdes darba kārtība pdf.gif - 641 B

Starpinstitūciju sadarbība dialoga veidošanā ar latviešiem ārzemēs un finansējuma nodrošinājums. Kultūras pieejamība un identitāte pdf.gif - 641 B

Reemigrācijas atbalsta pasākumu priekšlikumi sabiedriskajai apspriešanai pdf.gif - 641 B