Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

  • 16.11.2012. sēde

Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns pdf.gif - 641 B

Protokols pdf.gif - 641 B

Protokollēmums pdf.gif - 641 B

Sadarbība un dialogs ar latviešiem ārzemēs: No valsts atbalsta uz Diasporas politiku pdf.gif - 641 B

Diasporas izglītības jautājumi: latviešu valoda un nedēļas nogales skolas, atbalsts reemigrējušiem skolēniem, tālmācība pdf.gif - 641 B

Ministru kabineta rīkojuma projektā „Grozījumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.-2018.gadam" iekļauto pasākumu izmaksu aprēķins ar sadalījumu pa izmaksu pozīcijām pdf.gif - 641 B

Demogrāfisko lietu padomes sēdes darba kārtība pdf.gif - 641 B

Starpinstitūciju sadarbība dialoga veidošanā ar latviešiem ārzemēs un finansējuma nodrošinājums. Kultūras pieejamība un identitāte pdf.gif - 641 B

Reemigrācijas atbalsta pasākumu priekšlikumi sabiedriskajai apspriešanai pdf.gif - 641 B