Kalendārs
POTCPSSv
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Minimālā darba alga

Sākot ar 2017.gada 1.janvāri normāla darba laika ietvaros minimālās mēneša darba alga būs 380 euro. Labklājības ministrijas aprēķinātās četru veidu normālā darba laika ietvaros minimālās stundas tarifa likmes pa 2017.gada mēnešiem pdf.gif - 641 B

Sākot ar 2016.gada 1.janvāri normāla darba laika ietvaros minimālās mēneša darba alga ir 370 euro, bet minimālo stundas tarifa likmi aprēķina pēc formulas:

TLmin = MDA / h, kur

TLmin – minimālā stundas tarifa likme euro;
MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;
h – normālā darba laika stundu skaits mēnesī (5 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā vai 5 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā, vai 6 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā, vai 6 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā), tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

Minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formula attiecas uz visiem normālā darba laika uzskaites veidiem saskaņā ar Darba likuma 131.pantu „Normālais darba laiks” un 133.pantu „Darba nedēļas ilgums”. Bez tam minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formulā ir iekļauts arī svētku dienu stundu skaits, kad darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā saskaņā ar Darba likuma 74.panta pirmās daļas 8.punktu un pirms svētku dienu stundu skaits saskaņā ar Darba likuma 135.pantu „Darba dienas ilgums pirms svētku dienām”.

Jaunā sistēma vairs neparedz darba devējam pārmaksāt minimālo mēneša darba algu, ja darbiniekam nolīgta laika algas sistēma ar minimālās stundas tarifa likmes apmaksu, tajos mēnešos, kad normālā darba laika ietvaros noteiktais darba stundu skaits ir lielāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī (ja noteikta gada vidējā minimālā stundas tarifa likme), piemēram, 2016.gada augustā + 35 EUR, un nav jāpiemaksā pie darba algas iztrūkstošā daļa – minimālās mēneša darba algas apmēra sasniegšanai, tajos mēnešos, kad normālā darba laika ietvaros noteiktais darba stundu skaits ir mazāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī, piemēram, 2016.gada janvāris + 18 EUR. Kopā gada garumā darba devējam par katru darbinieku nav vairs jāpārmaksā darba alga 104 EUR apmērā, ja darbinieks ir nostrādājis normāla darba laika ietvaros noteikto darba dienu stundu skaitu. Papildus nav jāmaksā atlīdzība, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ – nestrādā svētku dienās, kas iekrīt darba dienās, piemēram, 2016.gadā – 8 svētku dienas un par katru darbinieku nav jāmaksā 140,8 EUR. Kopā darba devēju papildus samaksa pie darba algas par katru darbinieku 2016.gadā sastādītu 244,8 EUR.

Jaunā sistēma paredz aprēķināt minimālo stundas tarifa likmi katru mēnesi atbilstoši normālā darba laika ietvaros noteiktajām darba dienu stundām un apmaksātām svētku dienu stundām, kad darbinieks neveic darbu šajās svētku dienās un apmaksātām stundām pirms svētku darba dienās, kad darbinieks nestrādā šajās stundās, lai katru mēnesi, ja darbinieks ir nostrādājis normālā darba laika ietvaros paredzēto darba dienu stundu skaitu, varētu nopelnīt minimālo mēneša darba algu 370 EUR apmērā, bet darba devējam nav jāmaksā papildus samaksa pie darba algas, kas noteikta Darba likumā.

Skaidrojumu un piemērus saistībā ar jautājumu par minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu Jūs varat iepazīties šajā dokumentāpdf.gif - 641 B


Jaunajā sistēmā, lai būtu precīzāks ik mēneša darba algas aprēķins, minimālās stundas tarifa likmes apmērs tiek noteikts ar četrām zīmēm aiz komata, esošo trīs zīmju vietā.

 

LM aprēķinātās četru veidu normālā darba laika ietvaros minimālās stundas tarifa likmes pa 2016.gada mēnešiem 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs

(5 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 1.punktu un 133.panta 1.punktu

Mēnesis

Nostrādāto stundu skaits

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR

(2 x 9)

Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ

Aprēķinātā atlīdzība, EUR

(4 + 5) x 9

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR

(3 + 6)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

Minimālā stundas tarifa likme, EUR

(8 / (2 +4 + 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu)

pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Janvāris

160

352,3840

8

(1.janvāris)

-

17,6192

370,00

370

2,2024

Februāris

168

370,00

-

-

-

370,00

370

2,2024

Marts

167

335,8203

16

(25., 28.marts)

1

34,1853

370,00

370

2,0109

Aprīlis

168

370,00

-

-

-

370,00

370

2,2024

Maijs

167

351,0841

8

(4.maijs)

1

18,9207

370,00

370

2,1023

Jūnijs

159

334,2657

16

(23., 24.jūnijs)

1

35,7391

370,00

370

2,1023

Jūlijs

168

370,00

-

-

-

370,00

370

2,2024

Augusts

184

370,00

-

-

-

370,00

370

2,0109

Septembris

176

370,00

-

-

-

370,00

370

2,1023

Oktobris

168

370,00

-

-

-

370,00

370

2,2024

Novembris

167

351,0841

8

(18.novembris)

1

18,9207

370,00

370

2,1023

Decembris

166

348,9818

8

(26.decembris)

2

21,0230

370,00

370

2,1023

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs

(6 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 1.punktu un 133.panta 2.punktu

Mēnesis

Nostrādāto stundu skaits

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR

(2 x 9)

Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ

Aprēķinātā atlīdzība, EUR

(4 + 5) x 9

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR

(3 + 6)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

Minimālā stundas tarifa likme, EUR

(8 / (2 +4 + 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu)

pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Janvāris

165

354,9480

7

(1.janvāris)

-

15,0584

370,00

370

2,1512

Februāris

167

370,00

-

-

-

370,00

370

2,2156

Marts

165

337,2930

14

(25., 28.marts)

2

32,7072

370,00

370

2,0442

Aprīlis

171

367,8552

-

1

2,1512

370,00

370

2,1512

Maijs

164

348,7296

7

(4.maijs)

3

21,2640

370,00

370

2,1264

Jūnijs

159

338,0976

14

(23., 24.jūnijs)

1

31,8960

370,00

370

2,1264

Jūlijs

172

370,00

-

-

-

370,00

370

2,1512

Augusts

181

370,00

-

-

-

370,00

370

2,0442

Septembris

174

370,00

-

-

-

370,00

370

2,1264

Oktobris

172

370.00

-

-

-

370,00

370

2,1512

Novembris

166

352,9824

7

(18.novembris)

1

17,0112

370,00

370

2,1264

Decembris

160

330,7200

17

(24., 26., 31.decembris)

2

39,2730

370,00

370

2,0670

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam

(5 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 3.punktu, 132.panta otrās daļas 3.punktu un 133.panta 2.punktu

Mēnesis

Nostrādāto stundu skaits

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR

(2 x 9)

Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ

Aprēķinātā atlīdzība, EUR

(4 + 5) x 9

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR

(3 + 6)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

Minimālā stundas tarifa likme, EUR

(8 / (2 +4 + 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu)

pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Janvāris

140

352,3800

7

(1.janvāris)

-

17,6190

370,00

370

2,5170

Februāris

147

370,00

-

-

-

370,00

370

2,5170

Marts

146

335,5226

14

(25., 28.marts)

1

34,4715

370,00

370

2,2981

Aprīlis

147

370,00

-

-

-

370,00

370

2,5170

Maijs

146

350,7796

7

(4.maijs)

1

19,2208

370,00

370

2,4026

Jūnijs

139

333,9614

14

(23., 24.jūnijs)

1

36,0390

370,00

370

2,4026

Jūlijs

147

370,00

-

-

-

370,00

370

2,5170

Augusts

161

370,00

-

-

-

370,00

370

2,2981

Septembris

154

370,00

-

-

-

370,00

370

2,4026

Oktobris

147

370,00

-

-

-

370,00

370

2,5170

Novembris

146

350,7796

7

(18.novembris)

1

19,2208

370,00

370

2,4026

Decembris

145

348,3770

7

(26.decembris)

2

21,6234

370,00

370

2,4026

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam

(6 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā) pa mēnešiem saskaņā ar DL 131.panta 3.punktu, 132.panta otrās daļas 3.punktu un 133.panta 1.punktu

Mēnesis

Nostrādāto stundu skaits

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR

(2 x 9)

Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ

Aprēķinātā atlīdzība, EUR

(4 + 5) x 9

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR

(3 + 6)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

Minimālā stundas tarifa likme, EUR

(8 / (2 +4 + 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu)

pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Janvāris

145

355,2935

6

(1.janvāris)

-

14,7018

370,00

370

2,4503

Februāris

146

370,00

-

-

-

370,00

370

2,5342

Marts

144

337,2192

12

(25., 28.marts)

2

32,7852

370,00

370

2,3418

Aprīlis

150

367,5450

-

1

2,4503

370,00

370

2,4503

Maijs

143

348,0906

6

(4.maijs)

3

21,9078

370,00

370

2,4342

Jūnijs

139

338,3538

12

(23., 24.jūnijs)

1

31,6446

370,00

370

2,4342

Jūlijs

151

370,00

-

-

-

370,00

370

2,4503

Augusts

158

370,00

-

-

-

370,00

370

2,3418

Septembris

152

370,00

-

-

-

370,00

370

2,4342

Oktobris

151

370,00

-

-

-

370,00

370

2,4503

Novembris

145

352,9590

6

(18.novembris)

1

17,0394

370,00

370

2,4342

Decembris

139

327,5813

16

(24., 26., 31.decembris)

2

42,4206

370,00

370

2,3567


  

 

Darbiniekiem, kuriem noteikta summētā darba laika uzskaites sistēma un kuri nostrādājuši pārskata periodā vairāk nekā normālā darba laika ietvaros noteikto darba laiku (stundas), pārskata perioda beigās aprēķinot virsstundu piemaksu izmanto pārskata perioda vidējo minimālo stundas tarifa likmi, kuru aprēķina pēc formulas:

TLminv = MDA * n / hp, kur

TLminv – pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme virsstundu piemaksas aprēķināšanai euro;
MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;
n – kalendāra mēnešu skaits pārskata periodā;
hp – normālā darba laika stundu skaits pārskata periodā, tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

Pārskata perioda vidējās minimālās stundas tarifa likmes virsstundu piemaksas aprēķināšanai
aprēķināšanas piemērs par pārskata periodu 2016.gada janvāris – marts:
 
TLminv = MDA * n / hp, kur

TLminv – pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme virsstundu piemaksas aprēķināšanai euro;
MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (370);
n – kalendāra mēnešu skaits pārskata periodā (3 mēneši);
hp – normālā darba laika stundu skaits pārskata periodā, tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā (168 stundas janvārī + 168 stundas februārī + 184 stundas martā = 520 stundas pārskata periodā).

TLminv = 370 * 3 / 520 = 2,1346 euro

 

Darba samaksas un minimālās darba algas tiesiskais regulējums Latvijā ir noteikts vairākos normatīvajos aktos. Saskaņā ar Darba likuma 61. pantu minimālo mēneša darba algu nosaka Ministru kabinets. Minimālā darba alga ir pati zemākā mēneša darba alga, kas visiem darba devējiem obligāti jānodrošina saviem darbiniekiem par darbu normāla darba laika ietvaros.


Atšķirīga minimālā darba alga ir noteikta notiesātajiem un saskaņā ar Latvijas sodu izpildes kodeksa 56.
16 pantu minimālā stundas tarifa likme un minimālā mēneša darba samaksa notiesātajam atbilstoši viņa veiktajam darbam un resocializācijas mērķim ir: 

  • 50 % no valstī normālajam darba laikam noteiktās minimālās stundas tarifa likmes un minimālās mēneša darba samaksas - notiesātajam, kas sodu izcieš slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā;
  • ekvivalenta valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei - notiesātajam, kas sodu izcieš atklātajā cietumā;
  • 50 % no valstī pusaudzim noteiktās minimālās stundas tarifa likmes - nepilngadīgam notiesātajam.

Noteikts administratīvais sods par minimālās darba algas nenodrošināšanu un saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.pantu: 
  • Par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšanu, ja persona nodarbināta normālo darba laiku, vai minimālās stundas tarifa likmes nenodrošināšanu - uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai vai amatpersonai - no četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, juridiskajai personai - no astoņsimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.
  • Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas - uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai vai amatpersonai - no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai - no septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Valsts darba inspekcija izskata administratīvā pārkāpuma lietu, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu un uzliek administratīvo sodu.

Minimālā darba alga ir saistīta arī ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Vecāku pienākums ir katru mēnesi nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekļus šādā apmērā:
  • katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 25% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas;
  • katram bērnam no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai - 30% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas."