darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Noderīga informācija sociālo pakalpojumu sniedzējiem   

          Vadlīnijas sociālā rehabilitācijas pakalpojuma organizēšanai pusceļa mājā personām ar garīga rakstura traucējumiem pdf.gif - 641 B

    Vadlīnijas samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu piemērošanai un atguves procesa organizēšanaipdf.gif - 641 B

Vadlīnijas ārkārtas gadījumu novēršanai un klientu drošības nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijāspdf.gif - 641 B 
Starpprofesionālā sadarbība veselības un sociālo pakalpojumu jomā darbā ar personām, kurām ir grūtības aprūpēt sevipdf.gif - 641 B
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksājumu atmaksājamo summu aprēķināšanu un atgriešanupdf.gif - 641 B
Pensiju atmaksas veidlapa VSAAexcels.gif - 643 B
Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas darba organizēšanu jautājumos par klientu personiskajiem naudas līdzekļiem un mantupdf.gif - 641 B
Apbedīšanas pabalsta izmaksa par mirušajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem, kuriem akalpojums tika finansēts no valsts budžeta līdzekļiempdf.gif - 641 B
Par pakalpojuma pārtraukšanas iespējām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas klientam zināmas prombūtnes gadījumospdf.gif - 641 B
Semināra „Aktuālie normatīvo aktu grozījumi un klientu drošības jautājumi valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” prezentācijas. 20.04.2017.
Semināra 08.11.2017. „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana" prezentācijas