darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Noderīga informācija sociālo pakalpojumu sniedzējiem   

          Vadlīnijas sociālā rehabilitācijas pakalpojuma organizēšanai pusceļa mājā personām ar garīga rakstura traucējumiem pdf.gif - 641 B

    Vadlīnijas samaksas par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu piemērošanai un atguves procesa organizēšanaipdf.gif - 641 B

Vadlīnijas ārkārtas gadījumu novēršanai un klientu drošības nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijāspdf.gif - 641 B 
Starpprofesionālā sadarbība veselības un sociālo pakalpojumu jomā darbā ar personām, kurām ir grūtības aprūpēt sevipdf.gif - 641 B
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksājumu atmaksājamo summu aprēķināšanu un atgriešanupdf.gif - 641 B
Pensiju atmaksas veidlapa VSAAexcels.gif - 643 B
Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas darba organizēšanu jautājumos par klientu personiskajiem naudas līdzekļiem un mantupdf.gif - 641 B
Apbedīšanas pabalsta izmaksa par mirušajiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem, kuriem akalpojums tika finansēts no valsts budžeta līdzekļiempdf.gif - 641 B
Par pakalpojuma pārtraukšanas iespējām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas klientam zināmas prombūtnes gadījumospdf.gif - 641 B
Semināra „Aktuālie normatīvo aktu grozījumi un klientu drošības jautājumi valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās” prezentācijas. 20.04.2017.