darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Izmēģinājumprojekts „Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai”
PILNGADĪGA KLIENTA PAŠAPRŪPES, NEATKARĪBAS UN PATSTĀVĪGĀS DZĪVES PRASMJU IZVĒRTĒJUMA INSTRUMENTSpdf.gif - 641 B
KĀRTĪBA, KĀDĀ PERSONA PIEPRASA UN SAŅEM SOCIĀLO PAKALPOJUMU VSACpdf.gif - 641 B
IZMĒĢINĀJUMPROJEKTS „PRIEKŠLIKUMI KLIENTU GRUPĒŠANAI UN NEPIECIEŠAMĀ PAKALPOJUMA APJOMA NOTEIKŠANAI" pdf.gif - 641 B
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS ORGANIZĒŠANA VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTROSpdf.gif - 641 B
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KOMPONENTU APRAKSTS   PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR PSIHISKIEM UN UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMIEM   ILGTERMIŅA REHABILITĀCIJAS PROCESĀpdf.gif - 641 B

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KOMPONENTU APRAKSTS   PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR REDZES TRAUCĒJUMIEM  ILGTERMIŅA REHABILITĀCIJAS PROCESĀpdf.gif - 641 B
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS KOMPONENTU APRAKSTS   BĒRNIEM BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM UN BĒRNIEM AR  PSIHISKIEM UN UZVEDĪBAS TRAUCĒJUMIEM ILGTERMIŅA REHABILITĀCIJAS PROCESĀ pdf.gif - 641 B
METODIKA UN INDIKATORI PAKALPOJUMA KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAI VALSTS SOCIĀLĀS  APRŪPES CENTROSpdf.gif - 641 B