darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir cilvēkam, kuram nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Proti, to piešķir:

    personām ar invaliditāti (tajā skaitā personām ar invaliditāti kopš bērnības), kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nav tiesību uz valsts pensiju, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam. Šādos gadījumos pabalstu piešķir uz noteikto invaliditātes laiku.
Personām ar I un II invaliditātes grupu, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, piešķirtajam pabalsta apmēram, tiek piemērots attiecīgs koeficents: personām ar I invaliditātes grupu - koeficentu 1,3, personām ar  II invaliditātes grupu - koeficentu 1,2.  

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs personām ar invaliditāti no 2014.gada 1.jūlija ir: 

  • personai ar I invaliditātes grupu : vispārējā gadījumā - 83,24 eiro vai personām ar invaliditāti kopš bērnības - 138,73 eiro;
  • personai ar II invaliditātes grupu: vispārējā gadījumā - 76,84 eiro vai personām ar invaliditāti kopš bērnības - 128,06 eiro;
  • personām ar III invaliditātes grupu:  vispārējā gadījumā -  64,03 eiro  vai personām ar invaliditāti kopš bērnības - 106,72 eiro.
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pamatojoties uz noteikto invaliditāti var saņemt - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieku un bezvalstnieki, kuriempiešķirts personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā, ja viņi Latvijā bez pārtraukuma nodzīvojuši pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, bet kopumā - ne mazāk kā 60 mēnešus;

Ja valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, pabalsta izmaksu izbeidz, pirms izbraukšanas izmaksājot pabalstu par nākamajiem diviem mēnešiem.

Pieprasot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt:

  • personiski ierodoties VSAA nodaļā;
  • elektroniska dokumenta formā, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu;
  • nosūtot to pa pastu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju vai izmantojot VSAA mājas lapā (www.vsaa.lv) esošo veidlapu.