darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai

ecm.png - 30.08 KB

Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS ietvaros Labklājības ministrijā tiek īstenots aktīvās novecošanās jomas projekts Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izstrādei.

Projekta nosaukums: Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai".

Projekta līguma numurs: VS/2014/0025

Projekta mērķis: izstrādāt uz pierādījumiem balstītu Latvijas aktīvās novecošanas stratēģiju, kura, ņemot vērā ievērojamās demogrāfiskās izmaiņas, veicinātu ilgāku un veselīgāku Latvijas iedzīvotāju darba mūžu.

Projekta finansējuma apmērs: EUR 283 616,92

Projekta realizācijas laiks: 23 mēneši, sākot no 2014.gada 17. marta.

Papildu informācija: PROGRESS programmas ietvaros tiek atbalstīta ES politikas īstenošana un koordinācija nodarbinātības, sociālā iekļautības un aizsardzības, darba apstākļu, diskriminācijas izskaušanas un dzimumu līdztiesības jomās. Programmas galvenais mērķis ir veicināt stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanu.

Papildu informācija par PROGRESS aktīvās novecošanās projektu