Lēmumspdf.gif - 641 B

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija lēmums Nr.573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valsts nodarbinātības dienestiem
2014.gada 15.maijā tika pieņemts Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr.573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valsts nodarbinātības dienestiem (turpmāk – lēmums Nr.573/2014/ES), ar kuru uz laika periodu no 2014.gada 17.jūnija līdz 2020.gada 31.decembrim tiek izveidots ES līmeņa valstu nodarbinātības dienestu tīkls.

Tīklā piedalās dalībvalstu izvirzītie valsts nodarbinātības dienesti un Eiropas Komisija, bet novērotāja statuss ir piešķirts Nodarbinātības komitejai.

Lēmuma Nr.573/2014/ES mērķis ir ar tīkla palīdzību valsts nodarbinātības dienestu atbildības jomās veicināt dalībvalstu sadarbību nodarbinātības nozarē, lai sekmētu „Eiropa 2020” stratēģijas mērķu sasniegšanu un atbilstošu ES politikas jomu īstenošanu, tādējādi atbalstot:
a)   neaizsargātākās sociālās grupas ar augstu bezdarba līmeni, jo īpaši vecāka gada gājuma darba ņēmējus un jauniešus, kuri nav iesaistīti ne izglītībā, ne nodarbinātībā, nedz arī apmācībā;
b)   pienācīgas kvalitātes un ilgtspējīgu nodarbinātību;
c)   darba tirgu labāku darbību ES;
d)   prasmju trūkuma apzināšanu un informācijas sniegšanu par tā apjomu un jomu;
e)   darba tirgu labāku integrāciju;
f)    lielāku brīvprātīgu ģeogrāfisko un profesionālo mobilitāti;
g)   darba tirgū neiekļauto personu integrāciju kā vienu no elementiem cīņā pret sociālo atstumtību;
h)   aktīvas darba tirgus politikas iniciatīvu izvērtēšanu un to faktisku un efektīvu īstenošanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija lēmums Nr.573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valsts nodarbinātības dienestiempdf.gif - 641 B


Kontaktpersona:
Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Aļona Nikolajeva (tālr.: 67021503, e-pasts: Alona.Nikolajeva@lm.gov.lv)