Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

  • Pētījumi

2014.gada augustā pabeigts darbības programmas pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā sākotnējais (ex-ante) izvērtējums.

Darbības programmas sākotnējās (ex-ante) novērtēšanas gaitā ir sniegti ieteikumi intervences loģikas uzlabošanai, budžeta līdzekļu pārdalei, saziņas un informācijas aprites uzlabošanai, kā arī uzraudzības procesa pilnveidošanai iekļaušanai Darbības programmas projektā vai normatīvajā regulējumā.

Sākotnējais (ex-ante) izvērtējums.pdf.gif - 641 B