darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Latvijas prezidentūras vērtības un prioritārie virzieni

Iestājoties ES, Latvija iesaistījusies ES lēmumu pieņemšanas procesā. Uzņemoties prezidējošās valsts funkcijas, Latvija apliecinās savu atbildību un gatavību visaugstākajā līmenī iesaistīties ES pārvaldībā.

Lai padarītu Latvijas prezidentūras darba programmu saskaņotāku un mērķtiecīgāku, ir izvirzītas Latvijas prezidentūras vērtības. Prezidentūras vērtības jeb tā saucamie „3i" ir iesaistīšanās, izaugsme, ilgtspēja.

Ministru kabinets ir apstiprinājis trīs Latvijas prezidentūras potenciālos prioritāros virzienus:
  1. konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei, cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai un ieguldījums nākotnes attīstībā;
  2. informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai;
  3. ES lomas stiprināšana globālā mērogā,  labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos.