darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

  • Politikas mērķis un rezultāti

Mērķis: samazināt nabadzību un ienākumu nevienlīdzību.

Politikas rezultāts: nabadzības riskam pakļauto personu un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu skaits samazinās par 121 tūkst. jeb līdz 21% līdz 2020. gadam.1


Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji2

Rādītājs 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nabadzības riskam pakļauto personu un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu īpatsvars, %3 

23.6

22.1

21.9

21.8

23.1

23.9

23.2

Nabadzības riskam pakļauto personu un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo iedzīvotāju skaits (tūkst.personas)3

495

454

441

434

456

467

449

Nabadzības riska indekss (pavisam), %

20.9

19.0

19.2

19.4

21.2

22.5

21.8

Nabadzības riska indekss (vīrieši),%

21.4

19.8

19.3

18.9

19.5

19.7

19.4

Nabadzības riska indekss (sievietes), %

20.4

18.3

19.1

19.8

22.5

24.8

24.9

Nabadzības riska indekss pirms sociālajiem transfertiem (pavisam),%

44.8

46.8

44.6

43.0

41.7

40.9

40.2

Nabadzības riska indekss pirms sociālajiem transfertiem (vīrieši),%

43.6

44.8

42.1

40.2

38.5

37.5

37.1

Nabadzības riska indekss pirms sociālajiem transfertiem (sievietes),%

45.9

48.5

46.6

45.4

44.4

43.8

42.8

Iedzīvotāju īpatsvars, kas pakļauti nabadzības riskam vai sociālajai atstumtībai, %

38.2

40.1

36.2

35.1

32.7

30.9

28.5

Vīriešu īpatsvars, kas pakļauti nabadzības riskam vai sociālajai atstumtībai, %

37.6

39.9

35.5

34.2

30.6

27.9

26.0

Sieviešu īpatsvars, kas pakļauti nabadzības riskam vai sociālajai atstumtībai, %

38.6

40.3

36.8

35.9

34.4

33.4

30.6

Džini koeficients, %

35.9

35.1

35.7

35.2

35.5

35.4

34.5

S80/S20 kvintiļu attiecību indekss (%)

6.8

6.5

6.5

6.3

6.5

6.5

6.2

1 Latvijas nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģijas politikas rezultāts

2 Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

3Latvijas nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģijas uzraudzības rādītājs