Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

  • Politikas mērķis un rezultāti

Mērķis: samazināt nabadzību un ienākumu nevienlīdzību.

Politikas rezultāts: nabadzības riskam pakļauto personu un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās dzīvojošo personu skaits samazinās par 121 tūkst. jeb līdz 21% līdz 2020. gadam.


Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji: word.gif - 648 B