Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

5. Cilvēkam, kurš saņem pakalpojumus, ir šādi pienākumi:
1. līdzdarboties individuālā sociālās rehabilitācijas plānā un speciālista atzinumā norādīto uzdevumu izpildē;
2. ievērot pakalpojumu sniedzēja noteikto pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību;
3. atlīdzināt nepamatoti izlietotos līdzekļus, ja cilvēks pakalpojumu saņēmis, balstoties uz apzināti nepatiesi sniegtām ziņām (noteikumu 37.6. apakšpunktā minētajā gadījumā), ieskaitot tos valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
Ja cilvēks nav pildījis savus pienākumus:
  • tas var būt par pamatu pakalpojuma pārtraukšanai pirms beidzies pakalpojuma kurss;
  • var būt par pamatu atteikumam sniegt cilvēkam pakalpojumu atkārtoti (noteikumu 21.punkts un noteikumu 30.3.3.apakšpunkts).