darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

5. Cilvēkam, kurš saņem pakalpojumus, ir šādi pienākumi:
1. līdzdarboties individuālā sociālās rehabilitācijas plānā un speciālista atzinumā norādīto uzdevumu izpildē;
2. ievērot pakalpojumu sniedzēja noteikto pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību;
3. atlīdzināt nepamatoti izlietotos līdzekļus, ja cilvēks pakalpojumu saņēmis, balstoties uz apzināti nepatiesi sniegtām ziņām (noteikumu 37.6. apakšpunktā minētajā gadījumā), ieskaitot tos valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
Ja cilvēks nav pildījis savus pienākumus:
  • tas var būt par pamatu pakalpojuma pārtraukšanai pirms beidzies pakalpojuma kurss;
  • var būt par pamatu atteikumam sniegt cilvēkam pakalpojumu atkārtoti (noteikumu 21.punkts un noteikumu 30.3.3.apakšpunkts).