Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

  • Kā iespējams iegūt Ģimenei draudzīga komersanta statusu? 
 
Ģimenei draudzīga komersanta statusu Labklājības ministrija (LM) piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus, nodrošinot atbilstošu vidi. Vienlaikus ir noteikts princips, ka statusu nevar saņemt uzņēmums, kura darbība vai produkcija jebkādā veidā ir bērnam un ģimenei nedraudzīga, piemēram, tabakas izstrādājumi, alkohols, ieroči u.c.

Kā galvenais kritērijs statusa piešķiršanai ir telpu un aprīkojuma atbilstība bērna vajadzībām, tai skaitā, bērnam ar īpašām vajadzībām un ģimenes ar bērniem vajadzībām. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzība darba vietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšana, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanās labdarības pasākumos, kā arī komersanta politikas orientācija uz darbinieku efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, attālināto darbu, elastīgu vai saīsinātu darba laiku u.c. Uzņēmumi, kuriem piešķir statuss, saņems uzlīmi un statusa apliecinājumu, kuru var novietot darbiniekiem un klientiem redzamā vietā. Tāpat uzņēmums iegūst tiesības Ģimenei draudzīga komersanta statusa logotipu izmantot interneta mājaslapā, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos.  

Apzinoties nepieciešamību uzrunāt uzņēmumus un popularizēt ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu, LM ir vienojusies par sadarbību ar Ilgtspējas indeksu. Tādējādi, izstrādājot atbilstošus kritērijus, kas tika integrēti indeksa aptaujas anketā, tiek apzināti un atlasīti tie uzņēmumi, kuri jau īsteno minētos kritērijus un atspoguļo labo praksi.
 
Pieteikties Ģimenei draudzīgam komersantam