darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Eiropas Savienības Padome ir Eiropas Savienības galvenā lēmējinstitūcija. Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri. Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padome sastāv no dalībvalstu ministriem, kas atbild par nodarbinātības un sociālo politiku, kā arī par dzimumu līdztiesības jautājumiem (Latviju pārstāv labklājības ministrs). Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padomes sanāksmes parasti tiek rīkotas četras reizes gadā (divas reizes katras prezidentūras laikā).

Ministru padomes sanāksmes ir iespējams vērot tiešraidē internetā šādā saitē:  http://video.consilium.europa.eu/

Šīs Ministru padomes pilns nosaukums ir Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padome, taču par veselības un patērētāju lietām atbildīgie ministri tiekas atsevišķi (parasti dienu pirms vai pēc nodarbinātības un sociālās politikas ministru tikšanās).