darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Nodarbinātības komitejas 2015.gada darba plāns


Nodarbinātības komiteja saskaņā ar tās darba plānu 2015.gadam plāno pievērst būtisku uzmanību šādiem jautājumiem:
  1. sniegs viedokli par Nodarbinātības vadlīniju pārskatīšanu, sagatavos Vienoto nodarbinātības ziņojumu, tostarp nodarbinātības un sociālo rādītāju tablo;
  2. stiprinās daudzpusējās uzraudzības darba metodes;
  3. uzraudzīs Jauniešu garantijas īstenošanu;
  4. konsultēsies ar sociālajiem partneriem Eiropas semestra kontekstā;
  5. sniegs viedokli Padomei par Eiropas Komisijas priekšlikumiem par „Eiropa 2020” stratēģijas vidusposma pārskatu u.c. jautājumiem;
  6. turpinās darbu, lai izstrādātu un ieviestu uzraudzības instrumentus, kas sniedz ieguldījumu Nodarbinātības komitejas darbā, piemēram, nodarbinātības un sociālo rādītāju tablo;
  7. sniegs viedokli Padomei par darba tirgus aspektu padziļināto izvērtējumu.