Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Nodarbinātības komitejas 2015.gada darba plāns


Nodarbinātības komiteja saskaņā ar tās darba plānu 2015.gadam plāno pievērst būtisku uzmanību šādiem jautājumiem:
  1. sniegs viedokli par Nodarbinātības vadlīniju pārskatīšanu, sagatavos Vienoto nodarbinātības ziņojumu, tostarp nodarbinātības un sociālo rādītāju tablo;
  2. stiprinās daudzpusējās uzraudzības darba metodes;
  3. uzraudzīs Jauniešu garantijas īstenošanu;
  4. konsultēsies ar sociālajiem partneriem Eiropas semestra kontekstā;
  5. sniegs viedokli Padomei par Eiropas Komisijas priekšlikumiem par „Eiropa 2020” stratēģijas vidusposma pārskatu u.c. jautājumiem;
  6. turpinās darbu, lai izstrādātu un ieviestu uzraudzības instrumentus, kas sniedz ieguldījumu Nodarbinātības komitejas darbā, piemēram, nodarbinātības un sociālo rādītāju tablo;
  7. sniegs viedokli Padomei par darba tirgus aspektu padziļināto izvērtējumu.