darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Предоставление услуги ассистента прекращается, если:
  • запросивший услуги ассистента подает в социальную службу заявление об отказе от услуги ассистента;
  • получатель услуги ассистента сменил место жительства, перебравшись в другое самоуправление;
  • закончился срок действия заключения Государственной врачебной экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEĀVK);
  • социальная служба или Министерство благосостояния констатировали, что получатель услуги ассистента не соответствует критериям, которые устанавливают необходимость получения услуги ассистента;
  • закончился установленный решением о назначении услуги ассистента срок предоставления услуги и по отношению к нему новое решение не принято.