darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Labklājības ministrija kā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde ir izveidojusi Fonda konsultatīvo darba grupu, iekļaujot tās sastāvā pārstāvjus no pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī vadošās un sadarbības iestādes.

Konsultatīvās  darba  grupas  sanāksmes  tiek organizētas ne retāk kā reizi pusgadā,   tās   vada  vadošās  iestādes  vadītājs,  nosakot  sanāksmes sasaukšanas laiku un darba kārtību.
 
Konsultatīvā darba grupa izskata un saskaņo darbības programmas gada īstenošanas un nobeiguma ziņojumus, sniedz priekšlikumus darbības programmas pastāvīgās novērtēšanas tēmām un galasaņēmēju strukturētā apsekojuma komponentēm, izskata un saskaņo darbības programmas pastāvīgās novērtēšanas ziņojumus un galasaņēmēju strukturēto apsekojumu ziņojumus, izskata un saskaņo rekomendāciju ieviešanas plānu.