darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Lēmumspdf.gif - 641 B

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Padomes 2015.gada 11.maija lēmums 2015/772, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2000/98/EK

2015.gada 11.maijā tika pieņemts Padomes lēmums 2015/772, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2000/98/EK (turpmāk – Lēmums).

Ar šo Lēmumu izveido Nodarbinātības komiteju, kurai ir padomdevējas statuss, lai veicinātu nodarbinātības un darba tirgus politiku koordināciju starp dalībvalstīm. Nodarbinātības komitejas uzdevumi ir:
  • uzraudzīt nodarbinātības situāciju un politikas dalībvalstīs un Eiropas Savienībā;
  • pēc Padomes vai Eiropas Komisijas lūguma sagatavot viedokļus un sniegt ieguldījumu Padomes darba sagatavošanā.

Saskaņā ar Lēmumu katra dalībvalsts un Eiropas Komisija dalībai Nodarbinātības komitejā nominē divus pārstāvjus. No šo pārstāvju vidus uz 2 gadu termiņu (ar iespēju pagarināt to uz vēl 2 gadiem, bet īpašos gadījumos vēl uz 8 mēnešiem) tiek ievēlēts priekšsēdētājs. Priekšsēdētājam darbā palīdz četri priekšsēdētāju vietnieki (divi no Nodarbinātības komitejas locekļiem, viens no esošās Prezidentūras un viens no nākamās Prezidentūras).

Lēmums nosaka, ka Nodarbinātības komiteja konkrētu jautājumu izpēti var uzticēt savu locekļu aizstājējiem vai šim nolūkam var izveidot darba grupas.

Padomes 2015.gada 11.maija lēmums 2015/772, ar ko izveido Nodarbinātības komiteju un atceļ Padomes lēmumu 2000/98/EK


Kontaktpersona:
Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa (tālr.:67021528, e-pasts: Ilze.Zvidrina@lm.gov.lv)