darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

"Sanāksmes ar biedrībām, kas pārstāv personas ar invaliditāti"

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba  politikas departaments kopā ar NVO, kuras pārstāv personu ar invaliditāti intereses, regulāri rīko sanāksmes un tikšanās reizes, kurās tiek apspriesti un diskutēti dažādi aktuāli jautājumi invaliditātes jomā. Minētās tikšanās notiek gan pēc Labklājības ministrijas, gan pēc NVO iniciatīvas, un tajās var piedalīties ikviens interesents, sniedzot priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem, kā arī aktīvi iesaistoties, paužot viedokli. 2014. gada notika vairākas tikšanās ar NVO pārstāvjiem:

29.01.2014 -Labklājības ministrijas speciālistu tikšanās ar personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo biedrību pārstāvjiem;
Darba kārtība 29.01.2014.pdf.gif - 641 B
30.01.2014, 06.02.014, 27.02.2014, 06.03.2014, 10.04.2014 - Labklājības ministrijas speciālistu tikšanās ar biedrības Latvijas savienība „Černobiļa” pārstāvjiem par sociālā nodrošinājuma piešķiršanu atkarībā no invaliditātes noteikšanas laika Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
 
16.03.2014 - Labklājības ministrijas speciālistu tikšanās ar Latvijas nedzirdīgo savienības pārstāvjiem par Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātēm;
 
26.03.2014 - Labklājības ministrijas speciālistu tikšanās ar Latvijas Samariešu apvienību;
 
29.03.2014 - Labklājības ministrijas speciālistu tikšanās ar Bauskas invalīdu biedrību;
 
29.04.2014 - Labklājības ministrijas speciālistu tikšanās ar bankas Citadele pārstāvjiem par paraolimpisko dienu;
 
12.05.2014 - Labklājības ministrijas speciālistu tikšanās ar NVO pārstāvjiem par aktuālajiem jautājumiem;
 
25.07.2014 - Labklājības ministrijas speciālistu tikšanās ar Sustento par Latvijas Prezidentūru Eiropas Savienības Padomē pasākumiem invaliditātes jomā;
 
28.08.2014 - Labklājības ministrijas speciālistu tikšanās ar biedrības Zelda pārstāvjiem;
 
09.12.2014 - Labklājības ministrijas speciālistu tikšanās ar augstākās izglītības iestādēm un NVO par asistenta pakalpojumu augstākajā izglītībā.

 

NVO pārstāvji tiek aicināti sniegt savus ierosinājumus par sanāksmēs pārrunājamiem jautājumiem, sūtot tos Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākajai referentei Aigai Lukašenokai uz e-pastu: Aiga.Lukasenoka@lm.gov.lv vai zvanot pa tālruņa nr. 67782951.