Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Konference “Aktīvā novecošanās darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai” 2015.gada 1. oktobrī  

Ņemot vērā sabiedrības novecošanās tendences Eiropā, atbalsts ilgākam un labākam darba mūžam ir būtisks ne vien gados vecāko iedzīvotāju labklājības veicināšanai, bet arī valstu nākotnes izaugsmes iespējām. Līdz ar to konferences “Aktīvā novecošanās darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai”  ietvaros tika analizēta aktīvās novecošanās situācija un izaicinājumi Eiropā un Latvijā, vēršot īpašu uzmanību uz nodarbinātības aspektiem. Pasaules Bankas pārstāvji prezentēja pētījumu “Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijā”, kas ietver rekomendācijas Latvijas aktīvās novecošanās situācijas uzlabošanai un aktīvās novecošanās stratēģijas izstrādes iztrādei. Savukārt Austrijas, Igaunijas, Polijas, Lielbritānijas un Somijas pārstāvji iepazīstināja ar pieredzi attiecībā uz pielāgošanos mainīgajiem darba tirgus apstākļiem un efektīvu esošā darbaspēka potenciāla izmantošanu.

Pasaules Bankas pētījums “Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijāpdf.gif - 641 B

Pasaules Bankas pētījuma “Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijā” kopsavilkumspdf.gif - 641 B
Konferences prezentācijasziparhivs.gif - 171 B