darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Septembra sanāksmju darba kārtība
 
1.septembris
 • Padomes secinājumu projekts par jauno programmu drošībai un veselības aizsardzībai darbā, lai veicinātu labākus darba apstākļus
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

3.septembris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas Platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanai no tā
 • Eiropas Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.223/2014 ar specifiskiem ziņošanas nosacījumiem saistība ar Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

11.septembris
 • Padomes secinājumu projekts par sociālās ekonomikas veicināšanu kā galveno virzītājspēku ekonomiskajai un sociālajai attīstībai Eiropā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

16.septembris
 • Padomes secinājumu projekts par sociālās ekonomikas veicināšanu kā galveno virzītājspēku ekonomiskajai un sociālajai attīstībai Eiropā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

18.septembris

 • Padomes rekomendācijas projekts par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

22.septembris
 • Caurskatāmība un pieeja ES dokumentiem, to mērķis un praktiskā ietekme uz Padomes darbu
 • Sociālais dialogs
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

25.septembris

 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas Platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanai no tā
 • sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente Jolanta Apša, Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere un Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

28.septembris
 • Padomes rekomendācijas projekts par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa