darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Septembra sanāksmju darba kārtība
 
1.septembris
 • Padomes secinājumu projekts par jauno programmu drošībai un veselības aizsardzībai darbā, lai veicinātu labākus darba apstākļus
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

3.septembris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas Platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanai no tā
 • Eiropas Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.223/2014 ar specifiskiem ziņošanas nosacījumiem saistība ar Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

11.septembris
 • Padomes secinājumu projekts par sociālās ekonomikas veicināšanu kā galveno virzītājspēku ekonomiskajai un sociālajai attīstībai Eiropā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

16.septembris
 • Padomes secinājumu projekts par sociālās ekonomikas veicināšanu kā galveno virzītājspēku ekonomiskajai un sociālajai attīstībai Eiropā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

18.septembris

 • Padomes rekomendācijas projekts par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

22.septembris
 • Caurskatāmība un pieeja ES dokumentiem, to mērķis un praktiskā ietekme uz Padomes darbu
 • Sociālais dialogs
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

25.septembris

 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas Platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanai no tā
 • sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente Jolanta Apša, Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere un Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

28.septembris
 • Padomes rekomendācijas projekts par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa