Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Novembra sanāksmju darba kārtība
 
3.novembris
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju
 • Padomes secinājumu projekts par sociālās ekonomikas veicināšanu kā galveno virzītājspēku ekonomiskajai un sociālajai attīstībai Eiropā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Egita Šķibele


5.novembris
 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Egita Šķibele, kā arī Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente Jolanta Apša, Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere

9.novembris
 • Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma projekts par Eiropas Platformas izveidi sadarbības uzlabošanai nedeklarētā darba novēršanā un atturēšanai no tā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

11.novembris
 • Padomes secinājumu projekts par sociālo pārvaldību iekļaujošai Eiropai
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

17.novembris
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

20.novembris
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa