darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KBbaneris_200x130_noapalotas_malas.png - 19.04 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās, Nr. 9.2.1.1/15/I/001

2. Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”

3. ESF projekts „Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings”

4. ESF projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"

5. Projekts “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)”

6. „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”, Projekts Nr. 9.2.2.2./16/I/001

7. ERAF projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)”, projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/003