Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

pilnais_ansamblis.jpg - 158.08 KB

Kontakti

Rita Strode Projekta vadītāja
Sociālās iekļaušanas politikas departaments
Tālrunis: 67021558
E-pasts: Rita.Strode@lm.gov.lv

Saistošie dokumenti:

2015.gada 7.jūlija MK noteikumiem Nr.386
„Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi”