darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Pasākumu plānspdf.gif - 641 B

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


Nīderlandes prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā /2016.gada 1.pusgads/

2015.gada 1.janvārī Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts pienākumus (2016.gada 1.janvāris – 30.jūnjs) pārņēma Nīderlande. Nīderlandes prezidentūras prioritātes ir:
  • visaptveroša migrācijas un starptautiskās drošības pieeja;
  • Eiropa kā inovāciju un jaunu darba vietu veidošanās vieta;
  • pamatotas, uz nākotni vērstas Eiropas finanses un robusta Eirozona;
  • uz nākotni vērstas klimata un enerģētikas politikas.
Savukārt nodarbinātības un sociālās politikas jomā Nīderlandes prezidentūra plāno uzsākt darbu pie Eiropas Komisijas plānotās Mobilitātes pakotnes, kas ietver sociālās drošības regulu grozījumus un darbinieku nosūtīšanas direktīvas pārskatu.

Darba aizsardzības jomā Prezidentūra uzmanību pievērsīs Kancerogēnu direktīvai, paplašinot darbinieku aizsardzību pret dažādiem riskiem.

Vienlaikus Nīderlande prezidentūra aicinās dalībvalstis dalīties ar pieredzi un zināšanās attiecībā uz nabadzības samazināšanas jautājumiem.

Nākamā pusgada laikā uzmanība tiks pievērsta arī esošajiem jautājumiem, piemēram, dzimumu līdztiesība un ekonomiskajai neatkarībai, Eiropas semestra procesam, Pieejamības akram, sociālo tiesību pīlāram. Plānota arī Prasmju darba kārtības prezentācija Padomē.

Nīderlandes prezidentūras mājas lapa internetā: http://english.eu2016.nl/