Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Janvāra sanāksmju darba kārtība


7.janvāris
  • Nīderlandes prezidentūras darba programmas prezentācija
  • Eiropas Komisijas darba programmas prezentācija
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Egita Šķibele

15.janvāris
  • Padomes secinājumu projekts par stratēģisko iesaistīšanos dzimumu līdztiesībai 2016.-2019.gadam
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

21.janvāris
  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele un Ekonomikas ministrijas nozares padomniece Anna Upena