Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Oficiālā statistika sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā

Oficiālā statistika ir statistika, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā, kuru apstiprina Ministru kabinets.
Statistikas organizēšanā, vākšanā, apstrādē un izplatīšanā Labklājības ministrija balstās uz normatīvajos aktos noteikto regulējumu, ievēro labas pārvaldības un darbības efektivitātes principus, izmanto Centrālās statistikas pārvaldes kā vadošās oficiālās statistikas iestādes labo praksi, kā arī citu Eiropas un starptautisko statistikas institūciju standartus, vadlīnijas un labāko pieredzi.