darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Marta sanāksmju darba kārtība

1.marts
  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele, Ekonomikas ministrijas nozares padomniece Anna Upena un Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente Dace Kampenusa

10.marts
  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

21.marts
  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

22.marts
  • Sociālo partneru deklarācija par sociālā dialoga jaunu startu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa