darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Nodarbinātības komitejas 2016.gada darba plāns


Nodarbinātības komiteja ir izstrādājusi tās darba plānu 2016.gadam. Saskaņā ar darba plānu Nodarbinātības komiteja plāno pievērst būtisku izmanību šādiem jautājumiem:
  1. Eiropas semestris – Nodarbinātības komiteja plāno sniegt savu ieguldījumu attiecībā uz 2016.gada Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, veikt daudzpusējo uzraudzību attiecībā uz dalībvalstu specifiskajām rekomendācijām, kā arī izstrādāt pārskatu par galvenajiem nodarbinātības izaicinājumiem;
  2. Sociālā pārvaldība – Nodarbinātības komiteja plāno līdzdarboties diskusijām par Eiropas Komisijas priekšlikumiem par konverģences kritērijiem un Eiropas sociālo tiesību pīlāru;
  3. G20 – Nodarbinātības komiteja sniegs atbalstu attiecībā uz ES ieguldījumu G20 Nodarbinātības darba grupā;
  4. Padomes rekomendāciju uzraudzība – Nodarbinātības komiteja turpinās izvērtēt Jauniešu garantijas īstenošanu, kā arī izstrādās ietvaru attiecībā uz Padomes rekomendācijas par ilgstošo bezdarbu izvērtēšanu;
  5. Sadarbība ar sociālajiem partneriem – Nodarbinātības komiteja turpinās sadarbību ar sociālajiem partneriem gan Eiropas semestra kontekstā, gan Makroekonomiskā dialoga ietvaros.
Vienlaikus Nodarbinātības komiteja pievērsīs uzmanību šādām tematiskajam prioritātēm – tehnoloģiju ietekmei uz darba tirgu, darba tirgus aspektiem un bēgļu situācijai, kā arī darba tirgus mobilitātei.