darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

 mm.png - 14.76 KB
 
 
Projekta nosaukums: “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)”
 
Projekta numurs: 11.1.1.0/15/TP/014

Mērķis: atbalstīt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" vadības (Eiropas Savienības (ES) fondu plānošana, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēc uzraudzība) funkciju un atbalsta funkciju nodrošināšanu Labklājības ministrijā kā ES fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
 
Projekta mērķa grupa: Labklājības ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde.

Projekta galvenās darbības:

1. ES fondu plānošana.
2. ES fondu projektu iesniegumu atlases nodrošināšana.
3. ES fondu uzraudzība.
4. ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība.
5. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.
6. Projekta vadības nodrošināšana
Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim (36 mēneši).
 
Finansējums: Darbību īstenošanai kopējais attiecināmais  finansējums ir 1 843 658  euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 1 567 109.30 euro un valsts budžeta finansējums – 276 548.70 euro.
 
Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija
 
Sadarbības partneris ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšanā (līdz 2016.gada 31.augustam): Nodarbinātības valsts aģentūra