Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

 mm.png - 14.76 KB
 
 
Projekta nosaukums: “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā (1.kārta)”
 
Projekta numurs: 11.1.1.0/15/TP/014

Mērķis: atbalstīt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" vadības (Eiropas Savienības (ES) fondu plānošana, dalība projektu iesniegumu atlasē, ES fondu uzraudzība, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēc uzraudzība) funkciju un atbalsta funkciju nodrošināšanu Labklājības ministrijā kā ES fondu atbildīgajā iestādē 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
 
Projekta mērķa grupa: Labklājības ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde.

Projekta galvenās darbības:

1. ES fondu plānošana.
2. ES fondu projektu iesniegumu atlases nodrošināšana.
3. ES fondu uzraudzība.
4. ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība.
5. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.
6. Projekta vadības nodrošināšana
Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim (36 mēneši).
 
Finansējums: Darbību īstenošanai kopējais attiecināmais  finansējums ir 1 843 658  euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 1 567 109.30 euro un valsts budžeta finansējums – 276 548.70 euro.
 
Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija
 
Sadarbības partneris ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšanā (līdz 2016.gada 31.augustam): Nodarbinātības valsts aģentūra