Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Bērni un ģimene

Pētījums veikts Valsts kancelejas administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" (identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/ CFLA/004/002) 4.2.aktivitātes „Funkciju auditu veikšana" (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2012/40 ESF) ietvaros. Projektu 100 % apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.

  • Ģimenes politika ES valstīs
  • Demogrāfija
  • Ielas bērni: