Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Politikas mērķis un rezultāti

Mērķi:

  • Sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām sociālā riska situācijās un gadījumos, kad samazinās ienākumi:
  • tādām personām, kuras nav sociāli apdrošinātas, vai kuru veiktās iemaksas nav pietiekamas valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu un pensiju saņemšanai;
  • tādu papildus izdevumu rašanās gadījumos, kuros sociālās apdrošināšanas sistēma neparedz aizsardzību (piemēram, ģimenes valsts pabalsts, bērna kopšanas un piedzimšanas pabalsti, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, kas sniedz aizsardzību vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma gadījumā tām personām, kuras nav sociāli apdrošinātas, u.c.).

Politikas rezultāti:

  • Nodrošināts materiālais atbalsts sociālā riska situācijās un gadījumos, kad atbalstu neparedz sociālās apdrošināšanas sistēma.


Politikas rezultatīvie rādītāji1

Rādītājs
2009201020112012201320142015
2016
Pensijas vecuma valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju īpatsvars virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitā; %
0.200.180.160.140.130.12 0.12 0.11
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēju īpatsvars iedzīvotāju skaitā vecumā grupā līdz 23 gadu vecumam; %0.140.130.130.110.100.09 0.08 0.08
Bērnu, kas saņem ģimenes valsts pabalstu, īpatsvars no kopējā bērnu skaita vecuma grupā 1-14 gadi (ieskaitot); %
--98.995.494.493.8 95.2 96.6
Bērnu, kas saņem ģimenes valsts pabalstu, īpatsvars no kopējā bērnu skaita vecuma grupā 15 -18 gadi (ieskaitot); %
--75.273.571.971.8 72.6 74.2

1Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikas dati