darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Politikas mērķis: sekmēt iekļaujoša darba tirgus veidošanos, pilnvērtīgi izmantojot Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciālu, tajā skaitā mazinot bezdarba sociālās sekas, atbalstot bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvju pēc iespējas ilgu noturēšanos darba tirgū, kā arī uzlabojot darba vietu kvalitāti.
 
Politikas rezultāts: nodrošināt sabalansētu un līdzsvarotu darba tirgus attīstību, veidot politiku, kas stimulē jaunu darba vietu radīšanu tautsaimniecībā, samazināt bezdarba izraisītās negatīvās sekas, palīdzēt atgriezties darba tirgū nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī pilnvērtīgi izmantot cilvēkresursu potenciālu.
 
Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji:
 
Rādītājs2012201320142015 2016
Nodarbinātības līmenis vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem, (%)1
68.169.770.7 72.5 73.2
Nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā  vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem (%)2
52.854.856.4 59.4 61.4
Bezdarba līmenis vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem1, (%)15.312.111.1 10.1 9.9
Reģistrētais bezdarba līmenis gada beigās,  %310.59.58.9 8.7 6.5
Iedzīvotāju vecumā 15-64 gadi ekonomiskās aktivitātes līmenis2, (%)74.474.074.6 75.7 76.3
Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem2, (%)7.85.74.6 4.5 4.0
Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars no visiem bezdarbniekiem2, (%)52.148.342.8 45.3 41.4
Darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem4, (%)14.9
1617.3 17.0 ...
Strādājošo reālās darba samaksas dinamika2, (% pret iepriekšējo gadu)101.6105.6108.0 107.4 104.6
Nabadzības riska indekss strādājošajiem vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem2, (%)9.18.39.4 8.5 ...
 
 
1Datu avots: EUROSTAT; http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
2Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde; http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html
3Datu avots: Nodarbinātības valsts aģentūra; http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6
4Datu avots: EUROSTAT; http://ec.europa.eu/eurostat/data/database