Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Politikas mērķis: radīt vienotu sistēmu, kas nodrošina atbalstu iedzīvotājiem sociālo problēmu mazināšanā

Politikas rezultāts: Sociālais dienests iedzīvotājiem nodrošina nepieciešamo atbalstu sociālo problēmu mazināšanā

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji1:

RĀDĪTĀJS201020112012201320142015
2016
Sociālo dienestu, kuri izpilda Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības (SPSP) likumā noteikto normu par minimālo sociālā darba speciālistu skaitu, īpatsvars2, %22.6928.5728.5742.0247.06 53.7855.46
Sociālajos dienestos strādājošo sociālā darba speciālistu īpatsvars, kuriem ir SPSP likumā noteiktā izglītība, %77.7883.0986.690.5591.08 88.54 89.59
Sociālo dienestu vadītāju un sociālā darba speciālistu īpatsvars, kuri ir piedalījušies apmācībās atbilstoši MK Nr.291”Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” noteiktajam minimālajam apmēram, %58.042.055.056.063.0 63.0 70.24
Sociālajos dienestos strādājošo sociālā darba speciālistu īpatsvars, kuri ir piedalījušies supervīzijā atbilstoši MK Nr.291”Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” noteiktajam minimālajam apmēram, %45.9955.663.2567.675.61 73.88 86.28

 

1Datu avots: Labklājības ministrija
2Sociālo dienestu īpatsvars, kuri nodrošina normu: 1 sociālā darba speciālists uz 1000 iedzīvotājiem