Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

2015. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījums "Investing in Youth: Latvia"

No 2014. līdz 2015.gadam aprīlim Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) īstenoja pētījumu "Ieguldām jauniešos: Latvija" („ Investing in Youth: Latvia”). Pētījuma mērķis bija izvērtēt jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neiegūst arodu (NEET jaunieši), profilu un aktivizācijas iespējas, īpašu uzmanību pievēršot NEET jauniešu riska faktoriem, pieejamā atbalsta efektivitātei, sociālo un darba tirgus atbalsta programmu efektivitātei, NEET jauniešu bezdarbu ietekmējošajiem faktoriem, esošajam NEET jauniešu aktivizēšanas atbalstam un tā uzlabošanas iespējām.

Pētījumspdf.gif - 641 B