Direktīvas  projektspdf.gif - 641 B

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, kuru atverot atrastos pielikumā esošā nformācija

2016.gada 8.martā Eiropas Komisija publicēja Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (turpmāk – direktīvas projekts).

Direktīvas projekta mērķis ir pārskatīt Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (turpmāk – direktīva 96/71/EK), lai novērstu negodīgu konkurenci un sekmētu principu, ka par vienādu darbu vienā un tajā pašā vietā būtu jāsaņem vienāds atalgojums.

Norīkotais darbinieks ir darbinieks, kuru darba devējs norīko uz noteiktu laiku veikt darbu citā valstī, nevis valstī, kurā viņš parasti veic darbu. Norīkošanas laikā darbinieks saglabā saikni ar valsti, no kuras viņš ir norīkots, tostarp paliek tajā sociāli apdrošināts.

Direktīva 96/71/EK reglamentē trīs darbā norīkošanas variantus:

  1. uzņēmumi veic tiešu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar pakalpojumu līgumu,
  2. darba ņēmēji tiek norīkoti uz iestādi vai uzņēmumu, kas pieder tai pašai grupai,
  3. norīkošana, īrējot darba ņēmēju  no citā dalībvalstī izveidotas pagaidu darba aģentūras.


Direktīvas projekts ietver vairākus būtiskus grozījumus direktīvā 96/71/EK, tajā skaitā:

  • ja norīkojuma ilgums pārsniedz 24 mēnešus, tad par valsti, kurā darbinieks parasti veic darbu, uzskatīs to dalībvalsti, kuras teritorijā darbinieks ir norīkots;
  • vispārsaistošie koplīgumi kļūs vispārpiemērojami visās tautsaimniecības nozarēs, ne tikai būvdarbu veikšanas gadījumos;
  • attiecībā uz norīkotajiem darbiniekiem, tāpat kā uz vietējiem darbiniekiem, būs piemērojami visi obligātie atalgojuma noteikumi (pašlaik – minimālās algas likmes);
  • dalībvalstis varēs noteikt, ka apakšuzņēmumu līgumus var slēgt tikai ar uzņēmumiem, kuri attiecina uz saviem darbiniekiem tādus pašus atalgojuma nosacījumus kā ģenerāluzņēmējs.


Direktīvas projektā paredzēts, ka jaunās prasības dalībvalstīm būs jāpārņem divu gadu laikā pēc direktīvas pieņemšanas.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomāpdf.gif - 641 B


Kontaktpersona:
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece Ineta Vjakse(tālr.:67021570, e-pasts: Ineta.Vjakse@lm.gov.lv)