darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Aprīļa sanāksmju darba kārtība


1.aprīlis

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele, Ekonomikas ministrijas nozares padomniece Anna Upena un Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente Dace Kampenusa

4.aprīlis
 • Sociālo partneru deklarācija par sociālā dialoga jaunu startu
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

7.aprīlis
 • Informācija par Starptautiskās Darba organizācijas un G20 sanāksmēm
 • Padomes secinājumu projekts par integrēto pieeju nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanai
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

11.aprīlis
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

15.aprīlis

 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
 • sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere

18.aprīlis
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele un Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente Dace Kampenusa

26.aprīlis
 • Padomes secinājumu projekts jaunu startu spēcīgam sociālajam dialogam
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

28.aprīlis
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis