darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

Labklājības ministrija kā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds) vadošā iestāde informē, ka atbilstoši Fonda regulas Nr. 223/2014 17. pantam Eiropas Komisija (turpmāk – EK) veic un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei Fonda vidusposma novērtējumu.

EK, lai uzzinātu 28 dalībvalstu viedokli par Fondu, organizē atklātu sabiedrisko apspriešanu, piedāvājot aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē.

Sabiedriskajā apspriešanā Latvijā Fonda vadošā iestāde aicina piedalīties visus iedzīvotājus un organizācijas, īpaši Fonda atbalsta saņēmējus un Fonda īstenošanā iesaistītās partnerorganizācijas, kā arī darbības programmas pārvaldībā iesaistītās iestādes un sadarbības partnerus.

Detalizēta informācija par atklātu sabiedrisko apspriešanu pieejama EK mājaslapā:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=699&consultId=27&visib=0&furtherConsult=yes

Saite uz aptauju, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b8906109-22e6-44e5-b3fd-b964ef714765?draftid=d0bde8a5-d8f2-4946-b9a5c222ce67a745&surveylanguage=LV

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Vienlaikus informējam, ka aptaujā varēs piedalīties līdz 2017. gada 5. maijam.

 
 
Sabiedriskā apspriešana par Eiropas sociālo tiesību pīlāru

Eiropas Komisija no 2016.gada 8.marta līdz 31.decembrim rīko sabiedrisko apspriešanu, lai apzinātu viedokļus par Eiropas Komisijas iecerētā Eiropas sociālo tiesību pīlāra lomu Ekonomikas un monetārās savienības stiprināšanā. Vienlaikus tiks izvērtēts esošo Eiropas Savienības tiesību kopums sociālajā jomā, apzinot, vai ir nepieciešams pilnveidot šo tiesību nodrošināšanas veidu. Sabiedriskās apspriešanās rezultāti tiks izmantoti, lai izvērtētu Eiropas sociālo tiesību pīlāra lomu, tvērumu un saturu.

Sabiedriskajā apspriešanās aicināti piedalīties iedzīvotāji, organizācijas un valsts pārvaldes iestādes. Sīkāku informāciju par sabiedrisko apspriešanu un piedalīties tajā var šajā adresē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=22&visib=0&furtherConsult=yes
 
2016.gada 10.novembrī notika Labklājības ministrijas rīkotā publiskā diskusija par Eiropas Komisijas plānoto Eiropas Sociālo tiesību pīlāru. Diskusijā piedalījās eksperti no ministrijām, Latvijas Bankas, akadēmiskie mācībspēki, kā arī sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Diskusijas kopsavilkums pieejams šeit: Kopsavilkums_ESTP_diskusijapdf.gif - 641 B

Prezentācijas: R.Zilvere_soc-pilars_101116 pdf.gif - 641 B; U.Rutkaste_soc-pilars_101116 pdf.gif - 641 B