darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Darbinieka nosūtīšana

Informācija par darbinieku nosūtīšanu un ar to saistītajiem jautājumiem mājas lapā ievietota atbilstoši 2014.gada 15.maija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) prasībām

Šajā informatīvajā materiālā (elektroniskajā bukletā) ir sniegta informācija par darbinieku nosūtīšanu un ar to saistītajiem tiesiskajiem aspektiem. Informatīvajā materiālā sniegts darbinieku nosūtīšanas jēdziena skaidrojums, informācija par noteikumiem, kas jāievēro gan ārvalstu, gan Latvijas darba devējiem, kuri nosūta darbiniekus veikt Latvijā vai citā valstī, kā arī ietverta informācija par valsts pārvaldes iestādēm, kas iesaistītas darbinieku nosūtīšanas īstenošanā, uzraudzībā un kontrolē, informācija darbiniekiem par viņu tiesībām, kā arī informācija par administratīvo atbildību un administratīvajiem sodiem. Vienlaikus šajā informatīvajā materiālā ir ietverta arī cita informācija, kas varētu būt noderīga saistībā ar darbinieku nosūtīšanu – tiesu prakse, publikācijas, skaidrojumi utt.


DARBINIEKA NOSŪTĪŠANAS JĒDZIENS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR DARBINIEKU NOSŪTĪŠANU

INFORMĀCIJA DARBA DEVĒJIEM
 
INFORMĀCIJA DARBINIEKIEM
 
ADMINISTRATĪVIE SODI UN TO PIEDZIŅA

CITA NODERĪGA INFORMĀCIJA