Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Pienākums informēt Valsts darba inspekciju

Darba devējam, kas nosūta darbinieku veikt darbu Latvijā, ir pienākums pirms darbinieka nosūtīšanas rakstveidā latviešu valodā informēt Valsts darba inspekciju par šo nosūtīto darbinieku, norādot:
 1. darba devēja – fiziskas personas – vārdu, uzvārdu un adresi vai juridiskās personas nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru, adresi, kā arī citu kontaktinformāciju (tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi);
 2. darbinieka vārdu un uzvārdu;
 3. paredzamo nosūtīšanas ilgumu, kā arī darba uzsākšanas un pabeigšanas laiku;
 4. darba veikšanas vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vietā, norāda, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās);
 5. darba devēja pārstāvi, norādot vārdu, uzvārdu, kā arī kontaktinformāciju:
  • kurš ir pilnvarots pārstāvēt darba devēju Latvijas valsts iestādēs un tiesā;
  • pie kura darba koplīguma puses var vērsties nolūkā uzsākt koplīguma noslēgšanas sarunas atbilstoši Darba likuma noteikumiem. Jāņem vērā, ka darba devējs var noteikt divas dažādas personas – katram gadījumam savu, kā arī tā var būt viena un tā pati persona.;
 6. personu, kuras labā tiks veikts darbs (pakalpojuma saņēmēju), kā arī pakalpojuma veidu, kas pamato darbinieku nosūtīšanu;
 7. apliecinājumu par to, ka nosūtītais darbinieks, kas ir trešo valstu pilsonis, likumīgi strādā pie darba devēja ES dalībvalstī, EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā.
Valsts darba inspekcijas kontaktinformācija:
Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, LV–1010
Inspekcijas darba laiks:
no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 08:00 līdz 17:00;  
piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30.
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Valsts darba inspekcijas Konsultatīvais centrs:
Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, 1.stāvā, rindas kārtībā
Pirmdien no plkst. 8.00 līdz 18.00.
No otrdienas līdz ceturtdienai  no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Piektdien no plkst. 8.00 līdz 14.30.
 
Rīgā, Talejas ielā 1 (Valsts ieņēmuma dienesta ēkā), 2.stāvā, rindas kārtībā
No pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.15 līdz 17.00
Piektdien no plkst. 8.15. līdz 15.45.

Reģionālo darba inspekciju kontaktinformācija