Direktīvas projektspdf.gif - 641 B

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
 
2016.gada 13.maijā Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu, kura mērķis ir uzlabot darba ņēmēju veselības aizsardzību, samazinot kancerogēno vielu iedarbību darbavietā, palielināt ES tiesību aktu efektivitāti šajā jomā un nodrošināt lielāku skaidrību un vienlīdzīgākus konkurences apstākļus. Publicējot priekšlikumu, Eiropas Komisija īsteno apņemšanos uzlabot ES ietvara darba ņēmēju aizsardzības jomā lietderību un efektivitāti.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, tostarp zinātniskajiem un tehniskajiem datiem, ar priekšlikumu kopumā tiek pārskatītas vai noteiktas robežvērtības 13 ķīmiskajām vielām:
  • direktīvā 2004/37/EK noteikto darbu procesu saraksts tiek papildināts ar darbu, kas saistīts ar darba procesa rezultātā radušos ieelpojamo kristaliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbību, kā arī nosaka tam arodekspozīcijas robežvērtību;
  • direktīva 2004/37/EK tiek papildināta ar 10 jaunām kancerogēnajām vielām un tiek noteiktas to arodekspozīcijas robežvērtības;
  • tiek noteiktas jaunas (stingrākas) robežvērtības divām vielām (cietkoksnes putekļi, vinilhlorīda monomērs).
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbāpdf.gif - 641 B


Kontaktpersona:
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Jolanta Geduša (tālr.:67021526, e-pasts: Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv)