Direktīvas projektspdf.gif - 641 B

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

2015.gada 2.decembrī Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu, kura mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību, kā arī mazināt un novērst šķēršļus pieejamu preču un pakalpojumu brīvai apritei, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus. Vienlaikus ar priekšlikumu plānots sekmēt arī dalībvalstu centienus īstenot savas saistības un pienākumus attiecībā uz pieejamības prasībām saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

Priekšlikums aptver šādas nozares:

  • iekšējā tirgus darbība;
  • barjeru mazināšana attiecībā uz pakalpojumu un preču pieejamību – datoru aparatūra, operētājsistēmas, tīmekļa vietnes, pašapkalpošanās termināļi, bankomāti, biļešu automāti, telefonijas pakalpojumi (t.sk. viedtālruņi, avārijas dienesti), audiovizuālie pakalpojumi, transporta (gaisa, autobusu, dzelzceļa un ūdens pasažieru transporta) pakalpojumi, e-grāmatas, e-komercijas pakalpojumi, kā arī banku pakalpojumi;
  • publiskā iepirkuma un koncesijas līgumi, ES struktūrfondi un programmas, transporta infrastruktūras iepirkumi;
  • prasības preču ražotājiem – ES atbilstības deklarācija un CE marķējums, preču zīmju reģistrācija, instrukciju pievienošana, drošības informācija;
  • importētāju un izplatītāju pienākumi;
  • prasības pakalpojumu sniedzējiem;
  • saskaņotie standarti, kopējās tehniskās specifikācijas un preču un pakalpojumu atbilstība;
  • tirgus uzraudzība;
  • Savienības drošības procedūra.


Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībāmpdf.gif - 641 B


Kontaktpersona:
Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecākā referente Dace Kampenusa (tālr.:67021691, e-pasts: Dace.Kampenusa@lm.gov.lv)