darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Pasākumu plānspdf.gif - 641 B

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


Slovākijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā /2016.gada 2.pusgads/

2016.gada 1.jūlijā par Eiropas Savienības prezidentvalsti uz pusgadu (2016.gada 1.jūlijs – 31.decembris) kļuva Slovākija. Slovākija kā savas prezidentūras četras galvenās prioritātes ir izvirzījusi – ekonomiski stipru Eiropu, modernu vienoto tirgu, ilgtspējīgu migrācijas un patvēruma politiku, kā arī globāli iesaistītu Eiropu.

Savukārt nodarbinātības un sociālās politikas jomā Slovākijas prezidentūra galveno uzmanību pievērsīs diskusijām tiesību aktos, kas skar iekšējā tirgus darbību. Plānots turpināt darbu attiecībā uz brīvu darbaspēka kustību, sociālās drošības sistēmu koordināciju un direktīvas par darbinieku nosūtīšanu pārskatīšanu. Vienlaikus tiks turpinātas dalībvalstu diskusijas par Eiropas Pieejamība aktu.

Slovākijas prezidentūras mērķis ir panākt progresu attiecībā uz tiesību aktu pārskatīšanu, lai uzlabotu darbinieku aizsardzību pret riskiem, ko rada kancerogēni un mutagēni.

Nodarbinātības jomā tiks sagatavoti Padomes secinājumu ar mērķi novērtēt Jauniešu garantijas efektivitāti un rezultātus. Uzmanība tiks pievērsta arī Eiropas sociālo tiesību pīlāram, kā arī plānotas diskusijas par Komisijas publicēto prasmju pakotni.

Slovākijas prezidentūras mājas lapa internetā: http://www.eu2016.sk/en