Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Statistika

Ikmēneša ziņojumi par bezdarba situāciju valstī (avots: Nodarbinātības valsts aģentūra)

Ceturkšņa ziņojumi par īstenotajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem

Gada pārskati par darba tirgu

Nodarbinātības valsts aģentūras gada publiskie pārskati

Ikmēneša statistika par reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem


Darba tirgus pētījumi