darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu asistenta pakalpojuma saņemšanai nepieciešamā informācija

Lai pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu saņemtu asistenta pakalpojumu:

  • jāiesniedz iesniegums tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas asistenta pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

-       personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

-       likumiskā pārstāvja (aizgādņa) personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;

-       pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;

-       informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;

-       vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

 

  • jāuzrāda VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un jāiesniedz tā kopija, kā arī jāpievieno šādi dokumenti:

-       likumiskā pārstāvja (aizgādņa) pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;

-       mācību iestādes apliecinājums, ka persona mācās;

-       darba devēja apliecinājums, ka persona strādā;

-       dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka persona apmeklē attiecīgo iestādi;

-       iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.