darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Kompensēt degvielas iegādes izdevumus no asistenta pakalpojumam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem, ja tiek izmantots personīgais autotransports, var izmantot tikai gadījumā, ja:

  • veselības stāvokļa vai funkcionālo ierobežojumu dēļ persona ar I vai II invaliditātes grupu vai bērns ar invaliditāti nevar izmantot sabiedrisko transportu;
  • konkrētajā dzīvesvietā sabiedriskā transporta pakalpojumi nav pieejami vai ir pieejami ierobežotā apmērā (reisi tikai atsevišķās nedēļas dienās, pasākumu un reisu laiki nav savstarpēji saskaņoti u.tml.).

Pašvaldības sociālā dienesta pienākums ir individuāli izvērtēt katru lūgumu kompensēt personīgā autotransporta izdevumus, izvērtējot arī alternatīvās iespējas, brauciena mērķi, pamatotību un nepieciešamā atbalsta apjomu.

Izdevumi, kas radušies izmantojot personīgo autotransportu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, apmaksājami atbilstoši Rokasgrāmatā par vidējo degvielas patēriņu un CO2 izplūdi norādītajam degvielas patēriņam (pieejama Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapā www.csdd.lv). Gadījumos, ja rokasgrāmatā attiecīgā informācija par konkrētās markas un modeļa automašīnu nav atrodama, to var iegūt no konkrētās automobiļu markas izgatavotāja oficiālā pārstāvja Latvijā.

Pašvaldības sociālajam dienestam, vērtējot braucienu attālumu, ieteicams vadīties pēc internetā pieejamās informācijas par attālumiem (piemēram, www.google.lv/maps, www.karte.zl.lv, www.1188.lv/karte, www.uzkartes.lv, u.c. interneta vietnēs). Ceļā pavadītais laiks, kas nepieciešams, lai aizbrauktu uz pasākumu vai vietu (skolu, darbavietu, poliklīniku, u.c.), ir vērtējams pēc automobiļa vidējā maksimāli atļautā braukšanas ātruma attiecīgajā ceļa posmā.

Sociālais dienests individuāli izvērtē nepieciešamību slēgt līgumu (piemēram, patapinājuma līgums vai uzņēmuma līgums ar asistentu) ar automašīnas īpašnieku vai turētāju par konkrētā transportlīdzekļa izmantošanu.

Pirms lēmuma pieņemšanas par degvielas izdevumu kompensēšanu, sociālajam dienestam ir jāiegūst šāda informācija:

  • kāds ir attālums, kas personai ar invaliditāti ikdienā jānobrauc;
  • cik bieži un uz kurām vietām ir plānoti braucieni;
  • automašīnas degvielas patēriņš;
  • degvielas cena.

Jāaprēķina kopējie nepieciešamie (plānotie) izdevumi degvielai noteiktā laika periodā.

No asistenta pakalpojumam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem sociālais dienests var kompensēt izdevumu daļu, kas pārsniedz valsts pabalsta transporta izdevumiem paredzēto summu.