darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Atalgojums asistentam

No valsts budžeta līdzekļiem asistentam atalgojumu maksā atbilstoši kārtējam gadam valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei normāla darba laika ietvaros, bet kopā nepārsniedzot 40 stundas nedēļā, vienam asistentam.

Minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra  noteikumos Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” noteiktajam.

Saskaņā ar Darba likuma 40.panta otrās daļas 7.punktu un 134.pantu darbiniekam darba līgumā (arī uzņēmuma līgumā) var noteikt arī nepilno darba laiku, piemēram, 4 stundas dienā jeb 20 stundas nedēļā.

 

Savukārt Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 6.punkts nosaka: “Darbiniekam, kuriem noteikts nepilns darba laiks, minimālo mēneša darba algu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam attiecībā pret šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu.” (2017.gadā minimālā mēneša darba alga – 380 euro).

 

 

Piemērs Nr.1

 

Lai darbiniekam, kuram ir nolīgts nepilns darba laiks 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā, aprēķinātā darba alga attiecīgajā mēnesī būtu proporcionāla valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai normāla darba laika ietvaros, aprēķins pa mēnešiem 2017.gadā ir sekojošs:


Mēnesis

Nostrādāto stundu skaits nepilna darba laika gadījumā

Nostrādāto stundu skaits normālā darba laika gadījumā

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

Aprēķinātā minimālā stundas tarifa likme mēnesim, EUR

Aprēķinātā mēneša darba alga, EUR

1

2

3

4

5=4/3

6=2*5

Janvāris

88

176

380

2,1591

190,00

Februāris

80

160

380

2,3750

190,00

Marts

92

184

380

2,0652

190,00

Aprīlis

71,5

143

380

2,6573

190,00

Maijs

83

166

380

2,2892

190,00

Jūnijs

83,5

167

380

2,2754

190,00

Jūlijs

84

168

380

2,2619

190,00

Augusts

92

184

380

2,0652

190,00

Septembris

84

168

380

2,2619

190,00

Oktobris

88

176

380

2,1591

190,00

Novembris

83,5

167

380

2,2754

190,00

Decembris

76

152

380

2,5000

190,00


 

Piemērs Nr.2

Lai pusaudzim, kuram ir nolīgts nepilns darba laiks 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā, aprēķinātā darba alga attiecīgajā mēnesī būtu proporcionāla valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai normāla darba laika ietvaros, aprēķins pa mēnešiem 2017.gadā ir sekojošs:

Mēnesis

Nostrādāto stundu skaits nepilna darba laika gadījumā

Nostrādāto stundu skaits normālā darba laika gadījumā

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

Aprēķinātā minimālā stundas tarifa likme mēnesim, EUR

Aprēķinātā mēneša darba alga, EUR

1

2

3

4

5=4/3

6=2*5

Janvāris

77

154

380

2,4675

190,00

Februāris

70

140

380

2,7143

190,00

Marts

80,5

161

380

2,3602

190,00

Aprīlis

62,5

125

380

3,0400

190,00

Maijs

72,5

145

380

2,6207

190,00

Jūnijs

73

146

380

2,6027

190,00

Jūlijs

73,5

147

380

2,5850

190,00

Augusts

80,5

161

380

2,3602

190,00

Septembris

73,5

147

380

2,5850

190,00

Oktobris

77

154

380

2,4675

190,00

Novembris

73

146

380

2,6027

190,00

Decembris

66,5

133

380

2,8571

190,00

 

 

Pašvaldība ir tiesīga paaugstināt atlīdzību asistentam, finansējot asistentu atlīdzības un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu starpību no pašvaldības budžeta