darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Asistenta pakalpojuma sniegšanas izbeigšana

Asistenta pakalpojuma sniegšanu izbeidz, ja:

  • asistenta pakalpojuma pieprasītājs iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no asistenta pakalpojuma;
  • asistenta pakalpojuma saņēmējs dzīvesvietu deklarējis citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • beidzies VDEĀVK atzinuma derīguma termiņš;
  • sociālais dienests vai Labklājības ministrija konstatē, ka iestājušies apstākļi, kas ir par pamatu atteikt asistenta pakalpojumu pašvaldība, t.i.,:
  • persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3. vai 3.1 punktā minētajiem asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
  • pasākumi, kuros vēlas iesaistīties persona, neatbilst MK noteikumu Nr.942 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem vai rehabilitācijas plānam, ja rehabilitācijas plāns ir sastādīts;
  •  sociālajam dienestam izvērtējot personas darbības un sociālās funkcionēšanas spējas, konstatē, ka persona spēj pārvietoties ārpus mājokļa bez asistenta vai nespēj pārvietoties ar asistenta atbalstu;
  • asistenta pakalpojumu pieprasa izmantošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas – atsakot pakalpojumu daļā, kas paredzēta izmantošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

 

  • sociālais dienests konstatē, ka asistenta pakalpojums faktiski netiek izmantots;
  • beidzies lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu noteiktais asistenta pakalpojuma sniegšanas termiņš un attiecībā uz to nav pieņems cits lēmums.