darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Asistenta pakalpojuma sniegšanas izbeigšana

Asistenta pakalpojuma sniegšanu izbeidz, ja:

  • asistenta pakalpojuma pieprasītājs iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no asistenta pakalpojuma;
  • asistenta pakalpojuma saņēmējs dzīvesvietu deklarējis citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • beidzies VDEĀVK atzinuma derīguma termiņš;
  • sociālais dienests vai Labklājības ministrija konstatē, ka iestājušies apstākļi, kas ir par pamatu atteikt asistenta pakalpojumu pašvaldība, t.i.,:
  • persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3. vai 3.1 punktā minētajiem asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
  • pasākumi, kuros vēlas iesaistīties persona, neatbilst MK noteikumu Nr.942 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem vai rehabilitācijas plānam, ja rehabilitācijas plāns ir sastādīts;
  •  sociālajam dienestam izvērtējot personas darbības un sociālās funkcionēšanas spējas, konstatē, ka persona spēj pārvietoties ārpus mājokļa bez asistenta vai nespēj pārvietoties ar asistenta atbalstu;
  • asistenta pakalpojumu pieprasa izmantošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas – atsakot pakalpojumu daļā, kas paredzēta izmantošanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas;

 

  • sociālais dienests konstatē, ka asistenta pakalpojums faktiski netiek izmantots;
  • beidzies lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu noteiktais asistenta pakalpojuma sniegšanas termiņš un attiecībā uz to nav pieņems cits lēmums.