darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

 

Deinstitucionalizācijas process

Projekts ilgst no 2015. līdz 2022.gadam.

ES ir piešķīrusi finansējumu deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai.


Saites uz Deinstitucionalizācijas projektiem visos Latvijas plānošanas reģionos: 

 kurzeme.png - 11.22 KB   latgale.png - 14.4 KB   riga.png - 12.4 KB   vidzeme.png - 7.03 KB  zemgale.png - 10.03 KB

Saraksts - pašvaldības, kuras piedalās deinstitucionalizācijas projektā 


Deinstitucionalizācijas projekti tiek īstenoti visos Latvijas reģionos un tajos piedalās 115 pašvaldības. Pašvaldības, kas projektos nepiedalās, nesaņems ES finansējumu un nevarēs saviem iedzīvotājiem ar īpašajām vajadzībām sniegt atbalstu vienoti ar pārējām reģiona pašvaldībām.

Šobrīd pašvaldību sociālajiem dienestiem ir jāapzina cilvēkus (gan bērnu, gan pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem), kas vēlas iesaistīties projekta aktivitātēs. Dažādi speciālisti izvērtēs katra cilvēka individuālās vajadzības un izstrādās individuālo atbalsta plānu. Cilvēku vajadzību izvērtēšana tiek veikta pēc vienotas metodoloģijas.

Kad būs zināmi cilvēku individuālo vajadzību izvērtējuma rezultāti, visas reģiona pašvaldības kopīgi plānos, kā izvietot jaunos sociālos pakalpojumus, lai tie būtu ērti pieejami cilvēkiem, bet lieki nedublētos. Katrā pašvaldībā nav nepieciešams radīt visus pakalpojumu veidus, tāpēc pašvaldībām plānošanas posmā cieši jāsadarbojas.

Kad plānošana būs pabeigta, pašvaldības varēs celt vai pielāgot pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās ēkas un telpas Jau šobrīd pašvaldības var sākt piedāvāt atelpas brīža un aprūpes pakalpojumus ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem. 

 

 

 190projekts.png - 56.08 KB