Regulas projektspdf.gif - 641 B

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75

2016.gada 23.augustā Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) publicēja Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75 (turpmāk – regulas projekts). Ar regulas projektu tiek pārskatīta Padomes 1975.gada 26.jūnija regula Nr.1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) (turpmāk – Aģentūra) izveidi.
 
Regulas projektā noteikts, ka Aģentūras mērķi ir uzlabot un izplatīt zināšanas, kas Komisijai, citām Eiropas Savienības (turpmāk – ES) institūcijām, dalībvalstīm un sociālajiem partneriem palīdzētu veidot un īstenot politikas, kuru mērķis ir uzlabot dzīves un darba apstākļus un atbalstīt nodarbinātības politikas, kā arī veicināt dialogu starp darba devējiem un darbiniekiem. Savukārt Aģentūras uzdevumi ir:
  • analizēt politiku, institucionālo ietvaru un prakses attīstību un sniegt analīzi valstu griezumā;
  • analizēt dzīves un darba apstākļu tendences un darba tirgu dinamiku;
  • analizēt darba tiesisko attiecību attīstību, īpaši sociālo dialogu ES līmenī un dalībvalstīs;
  • veikt izpēti attiecībā uz sociālekonomisko situāciju un saistītiem politikas jautājumiem u.c.
Aģentūras administratīvā un pārvaldības struktūra sastāv no:
  • Valdes, kuras sastāvā no katras dalībvalsts ir viens pārstāvis no valdības, viens no darba devēju organizācijas un viens arodbiedrību pārstāvis, kā arī trīs Komisijas pārstāvji (katram pārstāvis ir iespējams nominēt arī aizvietotāju);
  • Izpildkomitejas un
  • Izpilddirektora.
Aģentūra atrodas Dublinā, Īrijā.

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75pdf.gif - 641 B

 
Kontaktpersona:
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Jolanta Geduša (tālr.:67021526, e-pasts: Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv)