darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Regulas projektspdf.gif - 641 B

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94

2016.gada 23.augustā Eiropas Komisija publicēja Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.2062/94 (turpmāk – regulas projekts). Ar regulas projektu tiek pārskatīta Padomes 1994.gada 18.jūlija regula Nr.2062/94 par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (turpmāk – Aģentūra) izveidi.

Regulas projektā noteikts, ka Aģentūras mērķis ir sniegt tehnisku, zinātnisku, juridisku un ekonomisku informāciju un kvalificētas zināšanas par darba aizsardzības jomu ES institūcijām, dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un darba aizsardzības jomā iesaistītajiem. Savukārt Aģentūras uzdevumi ir:
  • vākt, analizēt un izplatīt tehnisku, zinātnisku un ekonomisku informāciju par darba aizsardzību dalībvalstīs;
  • veicināt un atbalstīt sadarbību un informācijas, kā arī labākās pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm;
  • organizēt konferences un seminārus, kā arī pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm darba aizsardzības jomā;
  • nodrošināt ES institūcijas un dalībvalstis ar objektīvu tehnisko, zinātnisko, juridisko un ekonomisko informāciju, lai izstrādātu un ieviestu efektīvas politikas darbinieku aizsardzībai;
  • sniegt ieguldījumu ES stratēģiju un programmu izstrādē u.c.
Aģentūras administratīvā un pārvaldības struktūra sastāv no:
  • Valdes, kuras sastāvā no katras dalībvalsts ir viens pārstāvis no valdības, viens no darba devēju organizācijas un viens arodbiedrību pārstāvis, kā arī trīs Komisijas pārstāvji (katram pārstāvis ir iespējams nominēt arī aizvietotāju);
  • Izpildkomitejas;
  • Izpilddirektora un
  • Tīkla, kas ietver dalībvalstu informācijas tīklus un nacionālos kontaktpunktus.
Aģentūra atrodas Bilbao, Spānijā.

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94pdf.gif - 641 B

Kontaktpersona:
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Jolanta Geduša (tālr.:67021526, e-pasts: Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv)